Spolupracujeme - M-film

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Spolupracujeme
Spolupracujeme s několika dalšími spolky a organizacemi s podobným zaměřením .
Kupříkladu: Vlasteneckým divadelním spolkem VLASTÍK z Vrchlabí.
Dětským rádiem KULÍŠEK z Lánova u Vrchlabí, Folklorním souborem
ŠPINDLERÁČEK, ze Špindlerova Mlýna a dalšími.
Každým rokem se podílíme technickým zajištěním na setkání skupin historického šermu s názvem REGO

Dobývání hradu Pecka, které se koná na konci školního roku. Na této kulturní
akci zajišťujeme ozvučení, osvětlení a vyrábíme zvukovou kulisu hlavního programu,
tedy dobývání hradu Pecka, a to od roku 2002. Pořadatel-REGO Vrchlabí
Podívejte se na stránky VDS VLASTÍK z Vrchlabí, Byli jsme poctěni stát se členy a tím i součástí tohoto
úžasného divadelního vlasteneckého spolku
.


Spolupracujeme
 
Martin Simandl jako technik – osvětlovač a zvukař a Martin Žofka jako technik-asistent.
Členové Martin Simandl a Martin Žofka, mnoho let úzce spolupracují s Kulturním střediskem ve Špindlerově Mlýně. Pořádají pravidelně kulturní pořady jak pro děti, tak i pro dospělé a to včetně každoroční Špindlerovské pouti, kde technicky zajišťují ozvučení kuilturních vystoupení a hlavního kulturního programu. ( technicky od roku 2012 zajšťuje MÚ.)

Dále spolupracujeme s divadelním klubem ve Vrchlabí, jak technicky, tak i natáčením představení

AMBROZIÁDA
Hlavní členové výrobního štábu, M.Simandl. M.Žofka, spolupracují s organizací Ambrozia z Hradce Králového, jako LEKTOŘI filmové dílny. S touto organizací spolupracují  již sedmým rokem.

Poděkování
 Děkujeme našim parterům. VDS Vlastík Vrchlabí a skupině historického šermu REGO, za jejich sponzorskou pomoc při zakoupení techniky


Hlavní partneři
            
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky